สวัสดิการของรัฐบาล

S̄wạs̄dikār k̄hxng rạṭ̄hbāl

   

คำศัพท์ที่เรียนแล้ว: 0/20

ข้อผิดพลาดจนถึงขณะนี้: 0

Feedback