ค่าเฉลี่ย

Kh̀ā c̄helī̀y

   

คำศัพท์ที่เรียนแล้ว: 0/20

ข้อผิดพลาดจนถึงขณะนี้: 0

Feedback