ใบอนุญาติขับขี่

Bı xnu ỵāti k̄hạbk̄hī̀

   

คำศัพท์ที่เรียนแล้ว: 0/20

ข้อผิดพลาดจนถึงขณะนี้: 0

Feedback