แท่นพิมพ์หนังสือพิมพ์

Thæ̀nphimph̒ h̄nạngs̄ụ̄xphimph̒

   

คำศัพท์ที่เรียนแล้ว: 0/20

ข้อผิดพลาดจนถึงขณะนี้: 0

Feedback