ขนของสัตว์ปีก

K̄hn k̄hxng s̄ạtw̒ pīk

   

คำศัพท์ที่เรียนแล้ว: 0/20

ข้อผิดพลาดจนถึงขณะนี้: 0

Feedback