การแข่งขัน

Kār k̄hæ̀ngk̄hạn

   

คำศัพท์ที่เรียนแล้ว: 0/20

ข้อผิดพลาดจนถึงขณะนี้: 0

Feedback