สำรองสำเนา

S̄ảrxng s̄ảneā

   

คำศัพท์ที่เรียนแล้ว: 0/20

ข้อผิดพลาดจนถึงขณะนี้: 0

Feedback